സ്ഥലം അളക്കാൻ ഇനി ടേപ്പ് വേണ്ട. ആപ്പ് മതി.

സ്റ്റുഡിയോ നോ ഫ്രെയിം സ്ഥലം അളക്കാൻ ഇതാ ഒരു കിടിലൻ ആപ്പ് ഇറക്കിയിരുന്നു.

ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെയുണ്ട്.

സ്ക്രീൻ ഷോട്സ് കാണൂ.

ഡൌൺലോഡ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക്  : Click Here to download

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *