ഫ്രീ ചാർജ് : കാത്തിരുന്ന മൊബൈൽ ആപ്പ്

ഫ്രീ ആയി മോബൈല്‍ റീചാര്‍ജ്ജ്
ചെയ്യാന്‍ ഒരു കിടിലൻ ആപ്പ്.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖
?https://mcent.com/r/CUQT2O
പലപ്പോഴും കൂട്ടുകാര്‍ എന്നോട് ചോദിക്കുന്ന സംശയങ്ങളില്‍ ഒന്നാണു മോബൈല്‍ ഉപയോഗിച്ച് ഇന്റ്ര്‍നെറ്റില്‍ നിന്നും പണം ഉണ്ടാക്കാന്‍ ആകുമോ എന്ന്‍,ഗൂ ഗിള്‍ ആഡ്സെന്‍സ് പോലുള്ള സ്വല്‍പം റിസുകുള്ള പ്രോഗ്രാമ്മുകള്‍ മാത്രമാണു ഞാന്‍ അതിനായ് അവലംബിക്കുന്നത്.എന്നാല്‍ ജിയോയുടെ ഇന്റര്‍നെറ്റു ഫ്രീ ഉള്ള കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് അവരുടെ മറ്റു മോബൈലുകള്‍ റീ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാന്‍ മാസാമാസം ഒരു ചെറിയതുക ഒപ്പിക്കാന്‍ സഹായിക്കുന്ന വിശ്വസനീയമായ ആപ്പ് ആണു ഞാന്‍ ഇവിടെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് അതു ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാം, Mcent എന്നാണ് ആപ്പിന്റെ പേര്. Click here:??
https://mcent.com/r/CUQT2O
അക്കൌണ്ട് ഉണ്ടാക്കി അതില്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്താല്‍ കുറേ അധികം ആപ്പുകളുടെ പേരു അതില്‍ കാണാം.അതില്‍ ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ആദ്യം സെലക്റ്റ് ചെയ്ത് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യണം,ഒരെണ്ണമെങ്കിലും ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നിങ്ങളുടെ അക്കൌണ്ട് നിര്‍മ്മാണാം അവര്‍ പൂര്‍ത്തി ആയതായ് കരുതുകയുള്ളൂ.ആ ആപ്പുകള്‍ ഓരോന്നിലും അവ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്താല്‍ ലഭിക്കുന്ന തുക,അതില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താല്‍ ലഭിക്കുന്ന തുക,ആ ആപ്പ് നിശ്ചിത ദിവസം നിങ്ങളുടെ മോബൈലില്‍ അണ്‍ ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്യാതെ സൂക്ഷിച്ചാല്‍ ലഭിക്കുന്ന തുക എന്നൊക്കെ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടാകും.അതിനനുസരിച്ചു നിങ്ങള്‍ക്ക് തുക ലഭിക്കും.ദിവസവും പുതിയ ആപ്പുകള്‍ ഈ ആപ്പില്‍ വരും.അതെല്ലാം ഉപയോഗിക്കുക. അതു വഴി തുക സംബാദിക്കാം.സംബാദിച്ച തുക റീചാര്‍ജ്ജ് എന്ന ടാബില്‍ നിന്നും ഇഷ്ടപ്പെട്ട മോബൈലിലേക്ക് റീ ചാര്‍ജ്ജ് ചെയ്യാവുന്നതാണു,അതും ഉടനടി തന്നെ റീ ചാര്‍ജ്ജ് ആകും.ഇത് കൂടാതെ വലത് വശത്ത് മുകളിലായ് കാണുന്ന ഒരു ഐക്കണ്‍ ഉണ്ട്.അതമര്‍ത്തിയാല്‍ നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം റെഫറല്‍ ലിങ്ക് ലഭിക്കും.ആ ലിങ്ക് നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് നല്‍കിയാല്‍ അവരതില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഈ ആപ്പ് ഇന്‍സ്റ്റാള്‍ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അക്കൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയത് പോലെ അവരും അക്കൗണ്ട് പൂർത്തിയാക്കിയാൽ‍ നിങ്ങള്‍ക്ക് 45 രൂപ വീതം ഓരോ കൂട്ടുകാരിൽ നിന്നും ലഭിക്കും,ചില ദിവസങ്ങളില്‍ ഒരു ഇന്‍സ്റ്റാളിനു 70 രൂപ വരെ ലഭിക്കാറുണ്ട്. ഇതു പോലെ ഒരുപാട് earnings ഉണ്ടാക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 100% വിശ്വസനീയമായ ഒരു അപ്പാണ് ഇത്. നിങ്ങൾ ഒന്നു ഉപയോഗിച്ച് നോക്കൂ…
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪
?? Download: ??
?https://mcent.com/r/CUQT2O
?https://mcent.com/r/CUQT2O
?https://mcent.com/r/CUQT2O
▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪⁠⁠⁠⁠